image5.jpg
Strona Główna arrow Profilaktyka
Profilaktyka

Profilaktyka na terenie szkoły ma za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, propagowaniu takich form spędzania czasu wolnego, aby uczeń spędzał go w sposób społecznie akceptowany. Najczęściej proponowane formy to uprawianie różnych dyscyplin sportowych, udział w kołach zainteresowań, wycieczki krajoznawcze i uczestnictwo w kulturze - wyjścia do kina czy teatru.

Drugim ważnym zadaniem jest dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości papierosów, alkoholu i narkotyków. Kolejna ważna sprawa to wychowywanie młodego człowieka na osobę asertywną, która potrafi sobie poradzić z próbami wpływania grupy rówieśniczej na jego decyzje.