image45.jpg
Strona Główna
Po co ideały?
 "Wszystko to, co zachęca człowieka do stawania się bardziej ludzkim, wszystko to, co jest przyczyną jego wzrostu - to właśnie ideały.

Wartość człowieka nie jest proporcjonalna do tego co posiada, do tego, co wie - wartość człowieka zależy od tego, na ile potrafi dokonywać wyborów.

Spróbujcie znaleźć człowieka idealnego, wprowadzającego wszędzie pokój; znajdziecie emanującego radością człowieka, który wie , co to jest współczucie, miłosierdzie i... wie jak je okazywać.

Jeśli to wam się udało, to znaczy, że znaleźliście wielkiego człowieka. Człowieka, którego stworzyły ideały, zawładnęły jego "ja", zachwyciły go sobą. Jest wielki wewnętrznie, bowiem potrafi żyć na wielką miarę."

 Giuseppe Pellegrino

Zadania pedagoga szkolnego

 Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów tego działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno pedagogiczna. Pedagog to przede wszystkim osoba stojąca na straży Praw Dziecka.

Czytaj całość...
 
Gry dydaktyczne w terapii pedagogicznej

Gry dydaktyczne w terapii pedagogicznej

„ 1. Dobra gra jest grą dla całej rodziny, od ośmiolatka do dziadka.
 2.Dobra gra nie trwa długo, najwyżej godzinkę , półtorej .
 3.Dobra gra musi w każdym momencie dawać szansę wygranialub przynajmniej dorównaniaprzegrywającemu .
 4.Dobra gra ma swoją własną atmosferę, uruchamia w jakimś kierunku wyobraźnię grających.
 5.Dobra gra polega nie tylko na tym, żeby samemu wygrać, lecz i na tym, by w trakcie wygrywania uniemożliwić wygranie gry przeciwnikowi.” 

Czytaj całość...
 
Rola gier w rozwijaniu sfery emocjonalnej

 Rola gier w rozwijaniu sfery emocjonalnej dziecka

            Wśród wielu zalet korzystania z gier na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych   i w domu wskazałabym w pierwszym rzędzie na ich wpływ na rozwój emocjonalny dziecka . Często się bowiem zdarza, że dziecko przychodzące do szkoły osiągnęło już dojrzałość intelektualną, lecz nie uzyskało dojrzałości emocjonalnej. 
            Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jak zwykle w sprawach związanych   z wychowaniem nie jest jednoznaczna. Częstą przyczyną jest brak czasu dla dziecka ze strony rodziców. Kiedy co roku wypełniam karty dziecka sześcioletniego, podczas zapisu do szkoły, w wywiadzie      z rodzicami pojawia się pytanie: ile czasu w ciągu dnia poświęcają rodzice dziecku?

Czytaj całość...